Bases legais do sorteo

Organización

 “Lumecú” organiza o sorteo dunha camiseta Lingua das Bolboretas.

Participantes

Poderá participar calquera persoa residente en España que cumpra coas cláusulas do sorteo.

Como participar

É moi sinxelo, só hai que realizar un comentario na publicación do sorteo, indicando a frase galega sen a que non poderían vivir. Outro tipo de frases quedarán excluídas do sorteo.

Prazo de validez do sorteo

O sorteo estará activo ata o 30 de xullo ás 23:59 de 2023.

Data de publicación das persoas ganadoras

A persoa gañadora será seleccionada a través da ferramenta Sortea2 e anunciarase na conta de Instagram @lumecu_ o vindeiro 31 de xullo.

Se nun prazo de 72h non temos resposta entenderemos que a persoa non acepta o premio e procederase a seleccionar outra persona premiada mediante o mesmo procedemento. E así sucesivamente ata confirmar unha persoa premiada.

Premio

Unha camiseta Lingua das Bolboretas

Entrega do premio

A entrega do premio realizarase a través de correo postal, unha vez seleccionada a persoa gañadora poñerémonos en contacto coa mesma para xestionar o envío.

Cláusulas específicas

Aceptación das bases.

A participación no sorteo supón a aceptación expresa do participante das bases do sorteo, así como do clausulado. O incumprimento de calquera destas bases por parte do participante, determinará a súa descalificación.

Protección de Datos

Os datos dos participantes trataranse conforme ás disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das personas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais. A indicación dos datos persoais do ganador terá carácter obrigatorio para a xestión do premio.

Funcionamento do concurso

Lumecú resérvase o dereito a modificar algunha cláusula ou condicións do sorteo, sempre e cando se deba a un funcionamento incorrecto do mesmo e que o obxectivo sexa correxilo. Facebook e Instagram non patrocinan, nin avalan, nin administran, nin están asociados de forma algunha con este sorteo.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping